home‎ > ‎

Drużyny

Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem wychowawczym. Hufiec im. Partyzantów Ziemi Koneckiej w Końskich jest jedną z jednostek organizacyjnych ZHP. Głównym celem naszej działalności jest przygotowanie młodych ludzi do dorosłego życia, co opisuje misja ZHP:

„Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”
Rozdział 2, § 2 Statutu ZHP


Program wychowawczy realizują samodzielnie drużyny, wspierane przez zespoły instruktorskie funkcjonujące przy Komendzie Hufca. Drużyny działają samodzielnie przy hufcu lub w szkołach na terenie powiatu koneckiego. Zadania realizują poprzez zdobywanie stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień państwowych oraz realizację zadań zespołowych i projektów, w oparciu o sprawdzoną i skuteczną Harcerską Metodę Wychowawczą.

Działalność ZHP obejmuje prawie wszystkie dziedziny życia. Organizujemy rajdy turystyczne, wycieczki, obozy, biwaki, spotkania, ogniska, itd. Uczymy młodych ludzi odpowiedzialności za siebie i innych, powierzając im współorganizowanie w/w wspomnianych imprez. Nasze działania opierają się na krzewieniu patriotyzmu.

ZHP to również miejsce zdobywania umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Uczymy poprzez zabawę i przygodę. Stawiamy młodym ludziom cele i wyzwania. Staramy się połączyć tradycyjne i uniwersalne wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim z realiami dzisiejszego świata. Rozwijamy zainteresowania.

W ZHP pracujemy w czterech grupach wiekowych:
  • Zuchy - 6-10 lat (uczniowie klas I-III szkoły podstawowej)
  • Harcerze - 10-13 lat (uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej)
  • Harcerze starsi - 13-16 lat (uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i I klasy szkoły średniej)
  • Wędrownicy - 16-21 lat (uczniowie szkoły średniej i studenci)
Do naszej organizacji może wstąpić każdy, kto wyrazi taką chęć, przyjmując jednocześnie ideały ZHP.

Poniżej prezentujemy gromady i drużyny należące do Hufca im. Partyzantów Ziemi Koneckiej w Końskich oraz szkoły (lub siedzibę), przy których działają. Jeżeli jesteście zainteresowani działaniem w naszych szeregach serdecznie zapraszamy!
Liczba wyświetlanych pozycji: 22
DrużynaDryżynowa/DrużnowyKontaktSiedziba
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
DrużynaDryżynowa/DrużnowyKontaktSiedziba
32 Konecka Drużyna Harcerska "Lamus" im. hm. Tomasza Ferdyna pwd. Daria Smolec HO daria.smolec@zhp.net.pl / tel. 721335701 Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich 
32 Konecka Drużyna Wędrownicza "Lamus" im. hm. Tomasza Ferdyna sam. Aleksandra Kaniowska ola.kaniowska.zhp@gmail.com / tel. 669910307 Dom Harcerza w Końskich 
32 Konecki Szczep Harcerski "Lamus" im. hm. Tomasza Ferdyna phm. Tobiasz Stoszewski HO  tstoszewski@gmail.com / tel. 667312576 Dom Harcerza w Końskich 
33 Konecka Drużyna Starszoharcerska "Iskra" dh. Agnieszka Czarnecka  Szkoła Podstawowa w Radoszycach 
35 Konecka Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "Bagatela" dh. Katarzyna Krupa  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy 
3 Konecka Gromada Zuchowa "Wesołe Tygryski" pwd. Dawid Solarz HO dawid.solarz@zhp.net.pl / tel. 884 179 789 Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich 
4 Konecka Drużyna Harcerska   Szkoła Podstawowa w Miedzierzy 
5 Konecka Drużyna Harcerska "Feniks" im. ppor. Waldemara Szwieca "Robota" phm. Piotr Rodzoch HR p.rodzoch@zhp.net.pl / tel. 731582365 Dom Harcerza w Końskich 
5 Konecka Drużyna Starszoharcerska "Feniks" HO Zuzanna Gorczyca zuzanna.gorczyca@zhp.net.pl / tel. 513207035 Dom Harcerza w Końskich 
5 Konecka Drużyna Wędrownicza "Feniks" im. Kingi Choszcz pwd. Krystian Książek HO krystian.ksiazek@zhp.net.pl / tel. 606137878 Dom Harcerza w Końskich 
5 Konecka Gromada Zuchowa "Szczerbatki" pwd. Adrianna Kamińska HO adrianna-kaminska@o2.pl / tel. 724421342 Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich 
5 Konecki Szczep Harcerski "Feniks" hm. Marek Jedynak HO marek.jedynak@zhp.net.pl Dom Harcerza w Końskich 
5 Krąg Instruktorski "Terra" hm. Ewa Młynarczyk  Dom Harcerza w Końskich 
6 Konecka Drużyna Harcerska "Wilki" im. "Szarych Szeregów" pwd. Justyna Serek  Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie 
7 Konecka Drużyna Starszoharcerska ''Nil'' ćw. Patryk Czekaj  patrykczekaj14@gmail.com / tel. 784043781 Stara Plebania w Gowarczowie, ul. Kościelna 1 
7 Konecka Gromada Zuchowa "Krokodylki" dh. Dominika Matynia dominikamatynia@gmail. com / tel. 607 344 544  Szkoła Podstawowa w Gowarczowie 
8 Konecka Gromada Zuchowa "Krasnoludkowy Ród" dh. Maria Kozłowska  Szkoła Podstawowa w Krasnej 
Harcerski Klub Ratowniczy "Ambu" pwd. Jacek Suder jacek.suder@zhp.net.pl / tel. 519084947 Dom Harcerza w Końskich 
Krąg Seniora "Łysica"-"Partyzant" hm. Barbara Olszowy  Dom Harcerza w Końskich 
Próbna Konecka Drużyna Harcerska "Nil" sam. Julia Sak tel. 508201726 Stara Plebania w Gowarczowie, ul. Kościelna 1 
XIII Konecka Drużyna Starszoharcerska "Kruki" sam. Anna Stolarska tel. 730731944/ stolarkaanna@gmail.com Stąporków 
XVI Konecka Gromada Zuchowa "Słoneczne Promyki" pwd. Anna Myśliwa  Szkoła Podstawowa w Radoszycach 
Liczba wyświetlanych pozycji: 22