Kategoryzacja drużyn

Czuwaj!

Trwa pierwsza edycja programu kategoryzacji drużyn i gromad! Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej kategoryzacji oraz w regulaminie.

Poniżej dostępne są linki do meldunków śródrocznych za okres 01.09.2017 r. - 31.01.2018 r. 
Termin na wypełnienie formularza mija 15 lutego o 23:59. 

W razie jakichkolwiek pytań/problemów z formularzami prosimy o kontakt z dh pwd. Piotrem Rodzochem HO (tel. 731-582-365, p.rodzoch@zhp.net.pl)

Poniżej dostępne jest tabela z ocenami wszystkich jednostek. Każda jednostka mailowo otrzyma uzasadnienie oceny wraz z uwagami/pochwałami/zaleceniami od zespołu. Obecnie w tabeli widnieją tylko oceny programów pracy. Po każdym etapie będzie aktualizowana. Najbliższa aktualizacja nastąpi po ocenieniu meldunków śródrocznych, czyli do końca lutego 2018 r. 

Ocena gromad zuchowych: phm. Maciej Szkatuła
Ocena drużyn harcerskich: phm. Ewa Młynarczyk, pwd. Małgorzata Gorzewska
Ocena drużyn starszoharcerskich: hm. Marek Jedynak, pwd. Tobiasz Stoszewski
Ocena drużyn wędrowniczych: hm. Sławomir Cichy

Jak były oceniane programy pracy?

0-5 pkt - charakterystyka
0-10 pkt - analiza 
0-15 pkt - cele/zamierzenia jednostki
0-15 pkt - harmonogram
0-5 pkt - spójność ww. elementów 
+5 pkt. można było uzyskać za terminowe oddanie programu pracy do komendy hufca tj. do 30 września 2017 r. 

Łącznie max. 55 pkt.

WAŻNE! Każda metodyka jest oceniana przez inne osoby, które przyjęły nieco różny system przyznawania punktów. Dlatego przykładowo 35 pkt. w metodyce zuchowej, to nie to samo, co 35 pkt. w metodyce starszoharcerskiej.


Wyniki ‎‎‎‎‎‎(stan na 14.02.2018)‎‎‎‎‎‎Z harcerskim pozdrowieniem,
Zespół metodyczno-programowy

Przejdź do--> Strona internetowa kategoryzacji
Ċ
Piotr Rodzoch,
30 lis 2017, 01:57
Ċ
Piotr Rodzoch,
30 lis 2017, 01:57
Ċ
Piotr Rodzoch,
30 lis 2017, 01:58
Ċ
Piotr Rodzoch,
30 lis 2017, 01:57
Ċ
Piotr Rodzoch,
30 lis 2017, 02:01
Comments