Posiedzenia KSI

Druhny i Druhowie,

informujemy, że najbliższe posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich odbędą się:
– 18 listopada
– 9 grudnia
o godzinie 17.00 w budynku Hufca ZHP Końskie (ul. Robotnicza 2). 

Osoby zainteresowanie udziałem w posiedzeniu,
powinny przesłać niezbędną dokumentację do Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich (ksi@konskie.zhp.pl) w terminie nieprzekraczającym
kolejno 11 listopada/2 grudnia. Zarówno kandydatów, jak i opiekunów zachęcamy do założenia adresu mailowego w domenie zhp.net.pl (http://aktywacja.zhp.net.pl/).  Zdecydowanie ułatwi to komunikację.

Regulamin KSI dostępny jest w zakładce DOKUMENTY

Opublikowany w KSI