Strefa Rodzica

Drodzy Rodzice,

mamy świadomość, że nie wszyscy z Państwa należeli do harcerstwa lub nie mają świadomości, jak funkcjonuje Związek Harcerstwa Polskiego. Śpieszymy więc z krótkim wprowadzeniem w harcerski świat. Zacznijmy od początku…

Czym jest Związek Harcerstwa Polskiego?

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 110 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży.
Od ponad stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

„Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.”

Co oferuje harcerstwo?

  • Indywidualny rozwój dziecka

Jednostki harcerskie stanowią miejsce, w którym osoba w każdym wieku może aktywnie rozwijać i przygotowywać się do dorosłego życia.
W harcerstwie działało wiele osób piastujących obecnie wysokie stanowiska, działających aktywnie na różnych szczeblach życia politycznego, gospodarczego i publicznego. Harcerski System Wychowawczy wprowadza w życie człowieka stały ślad, którego przejawami są między innymi: zaradność życiowa, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. Doskonale wiemy o tym, że potrzeby dziecka zmieniają się wraz z wiekiem, dlatego harcerstwo proponuje cały ciąg drużyn, proponujących rozwiązania dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. Zuchy poznają świat poprzez zabawę w kogoś lub w coś, harcerze wyzwalają swoją energię w grze, harcerze starsi poszukują swojego miejsca, natomiast wędrownicy służą środowisku lokalnemu i człowiekowi. Oprócz tego, harcerstwo wciąż się zmienia. Nie stoimy w miejscu, a stale odpowiadamy na nowostki
w świecie. Stosujemy coraz nowocześniejsze technologie w swoich działaniach, odpowiadamy na zainteresowania młodzieży i przede wszystkim,
podchodzimy do każdego w sposób indywidualny.

  • Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program

Program drużyny czy gromady jest w pełni dostosowany do wieku, możliwości i potrzeb jej członków. Obrane w atrakcyjne formy istotne treści,
uczą niezbędnych w życiu umiejętności. Działania harcerskie i program, oparte są o system stopni i sprawności harcerskich, dających dziecku faktyczne zdolności i indywidualne możliwości do kształtowania charakteru. Harcerstwo, to przede wszystkim różnorodność. Każdy, bez względu na to,
jakie ma talenty i predyspozycje, może zasilić nasze szeregi i również w nich spełniać się i rozwijać na wybranych przez siebie płaszczyznach.
Liczy się u nas chęć współpracy. Uczymy pracy w zespole, którego członkowie w pełni mogą się uzupełniać i uczyć od siebie nawzajem. Siłą napędową do zdobywania nowych umiejętności jest współzawodnictwo małych grup – zastępów, pozwalające wyzwolić energię osób w każdym wieku.

Harcerstwo, czyli co?

  • Jak wygląda harcerska codzienność?

Na początku swej harcerskiej ścieżki, dziecko będzie przeżywało bardzo ważne chwile. Począwszy od pierwszej zbiórki, przez kolejne etapy harcerskiego wdrożenia i wtajemniczenia, będzie poznawał tajemnice magicznego świata ZHP. Uczestnictwo w rajdach i biwakach,
pozwoli nabyć mu nowe umiejętności, poznać wielu wspaniałych ludzi i odnajdywać kolejne ścieżki swoich zainteresowań. Podsumowaniem rocznej pracy drużyny/gromady jest obóz letni, będący okazją do porównania wiedzy i umiejętności członków poszczególnych jednostek. Z biegiem czasu, dziecko zaczyna coraz bardziej angażować się w harcerstwo, pragnąc rozwijać się na jego szczeblach. Jako nastolatek może podjąć decyzję o zostaniu instruktorem ZHP. Jest to wielka, piękna przygoda, poszerzająca możliwości. W końcu nie każdy 18 czy 19-latek może zarządzać skomplikowanym projektem jakim jest organizacja rajdu czy biwaku. Nabyte w harcerstwie umiejętności są mile widziane na rynku pracy. Harcerskie CV gwarantuje zainteresowanie wśród wielu pracodawców. Dlatego warto w działalności harcerskiej wspierać dzieci. Zawsze przyniesie to wymierny efekt.

  • Kim są instruktorzy ZHP?

Instruktorem harcerskim nazywamy osobę, która przechodząc przez długą drogę, pełną intensywnej nauki, obejmuje funkcję i rozpoczyna
pracę z młodzieżą. Instruktor harcerski wciąż się doszkala, zdobywając kolejne umiejętności, by stanowić odpowiedni wzór i w odpowiedni sposób wypełniać swoje obowiązki harcerskiego wychowawcy. Instruktorem, z którym rodzic ma do czynienia najwięcej jest drużynowy.

Co zrobić, aby wstąpić do ZHP?

1.Znajdź jednostkę.

Skoro znajdujemy się na stronie naszego hufca, warto zajrzeć do zakładki „Jednostki” – z pewnością znajdziesz coś dla siebie lub Twojego dziecka. Możesz też udać się do naszego Hufca, mieszczącego się przy ulicy Robotniczej 2 i tam spytać o jednostkę odpowiednią dla Twojego dziecka.

2.  Zaprowadź dziecko na zbiórkę

Gdy uzyskasz już informacje dotyczące jednostki, której szukasz, możesz zaprowadzić dziecko na pierwszą zbiórkę. Nie musicie od razu kupować munduru, czy płacić składki członkowskiej – nic z tych rzeczy. Niech świeżo upieczony harcerz czy zuch dobrze się bawi i sprawdzi
czy chciałby zostać z nami na dłużej

3. Co dalej? 

Przede wszystkim zuch/harcerz już od pierwszej zbiórki musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przynależność do gromady/drużyny. W dalszej kolejności, w ciągu najbliższych 6 miesięcy, powinien skompletować mundur, który jest najważniejszym atrybutem członka ZHP. Ponadto obowiązkiem każdego członka ZHP jest opłacanie składek. Na wszystkie nurtujące pytania z pewnością odpowiedzą nasi drużynowi!

Bezpieczeństwo dzieci w ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego, jako organizacja wychowawcza zapewnia swoim członkom ciekawe, wartościowe i przede wszystkim bezpieczne formy spędzania wolnego czasu. Instruktorzy ZHP to osoby odpowiednio przeszkolone do tego, by pełnić tak odpowiedzialne funkcje. W całej organizacji panują jednolite standardy kursów przygotowujących do pełnienia roli harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Każdy kandydat musi spełnić identyczne wymagania, by oficjalnie wejść w poczet instruktorów. ZHP działa w zgodzie z ogólnie przyjętymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa
i obowiązują go takie same standardy jak wszystkie pozostałe organizacje. Każda forma wjazdowa, czy wypoczynkowa musi spełniać
kuratoryjne i sanitarne wymagania. W przeciwnym razie, nie zostanie wydana zgoda na organizację takiej formy. Nadzór nad harcerskimi wyjazdami stanowią Państwowa Inspekcja Sanitarna i Kuratorium Oświaty. Oprócz tego, nadzoru dokonują też organy wewnętrzne, tj. komenda chorągwi czy komisje rewizyjne. Rozbudowana struktura ZHP umożliwia instruktorom wzajemne wspieranie i kontrolowanie swoich działań, dzięki czemu wielokrotnie udaje nam się uniknąć błędów. Nasi instruktorzy przywiązują ogromną wagę do bezpieczeństwa emocjonalnego. Potrafią słuchać i wiedzą kiedy należy reagować, i kogo prosić o pomoc w razie sytuacji kryzysowej.

Ile kosztuje harcerstwo?

Obowiązkiem każdego członka ZHP jest opłacenie (rocznie lub kwartalnie) składki członkowskiej. W naszym hufcu wynosi ona 152 zł, a szczegółowych informacji na temat składki członkowskiej udzielają drużynowi.

Mundur stanowi wizytówkę każdego harcerza i wyraz identyfikacji ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Jak wygląda jednak mundur w liczbach?
Co wchodzi w jego skład? Warto przypomnieć, że każda drużyna indywidualnie dobiera sobie do munduru chusty, nakrycia głowy, getry czy wywijki. Część wspólną stanowi jednak podstawa, jaką jest koszula mundurowa wzoru ZHP, spodnie bojówki w wybranym przez środowisko kolorze czy spódnica damska wzoru ZHP. Przed zakupem munduru dla swojego dziecka, koniecznie skontaktuj się z drużynowym celem dopasowania konkretnych elementów umundurowania. Pamiętaj, że wiele sklepów oferujących sprzedaż munduru nastawiona jest na zysk – aby uniknąć zakupu niepotrzebnych elementów – dopytaj drużynowego!

Oprócz podstawowych kosztów, często ustalane są dodatkowe składki zadaniowe, związane przede wszystkim z udziałem dziecka w rajdach, biwakach, obozach, koloniach itp.