Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Końskie im. Partyzantów Ziemi Koneckiej
ul. Robotnicza 2,26-200 Końskie
tel. 41 372 29 75

NIP: 657-038-65-25
Nr konta: PKO S.A. 3512 4050 0611 1100 0055 5744 68

Komendant Hufca Końskie: phm. Daniel Krogulec
Biuro Komendy Hufca ZHP w Końskich czynne jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 9.00-16.00, we wtorki w godz. 10.00-18.00.


Zbiórki drużyn odbywają się według harmonogramu przyjętego indywidualnie przez drużynowych (w wielu przypadkach jest to piątek po południu).


Komenda Hufca ZHP w Konskich